get inspired by amazing talks and people

With modern and advanced equipments, AGOhub is a idea place to hold events, conferences, talkshow, workshop..from small to large size, especially appropriate with architectural- constructive and artistic field

Up-coming events

No items found.

Previous events

10:00 - 12:00
Jun 9, 2018
Những mô hình phát triển TOD cho thành phố bền vững

AGOhub, 12 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TOD- một hình thái phát triển đô thị lấy tâm điểm là nút giao thông đầu mối của thành phố, dạo gần đây luôn nhận được những ý kiến trái chiều về ảnh hưởng của nó đến với đô thị tại ga Hà Nội.
SEE MORE__

Subscribe to receive latest news from AGOhub.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Contact

AGOhub
No. 12 Hoa Ma Str., Hai Ba Trung Dist.,
Hanoi, Vietnam

(84) 90 123-8008,
info@agohub.com

For Job and Intern inquiries please write info@agohub.com

Copyright 2017 © AGOhub