workshops

READ MORE

Up-coming workshops

No items found.

Previous workshops

July 15, 2018
July 15, 2018
July 15, 2018
Workshop tranh mô hình: Thế giới trong hộp giấy

Những nét chì run run, những đường cắt dán, có thể kết hợp với nhau được không? Liệu có cần máy móc hay thước kẻ để làm nên một bức mô hình đầy cảm xúc?

SEE MORE__
June 30, 2018
May 19, 2018
June 30, 2018
We are design

Hiểu về kỹ năng hội hoạ, tư duy sáng tạo, xây dựng concept thiết kế mà bạn có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế.

SEE MORE__

Subscribe to receive latest news from AGOhub.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Contact

AGOhub
No. 12 Hoa Ma Str., Hai Ba Trung Dist.,
Hanoi, Vietnam

(84) 90 123-8008,
info@agohub.com

For Job and Intern inquiries please write info@agohub.com

Copyright 2017 © AGOhub