READ MORE
We are design
Nội dung chương trình

[Khoá Học Vẽ và Thiết Kế we are design | we are design Drawing and Design Course] <English Version Below>

Sau thành công của lớp hoc thử, AGOhub và giảng viên Patrick Macpherson rất hân hạnh được giới thiệu với các bạn khoá học vẽ và thiết kế we are design.

Nếu như buổi học thử mới tập trung vào cái nhìn khái quát thì khoá học sẽ đi sâu hơn vào việc đào tạo, hướng dẫn về các kỹ năng hội hoạ, tư duy sáng tạo, xây dựng concept thiết kế mà bạn có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế như: mỹ thuật, kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế sản phẩm, thiết kế đồ hoạ, thiết kế thời trang và hơn thế nữa.

-- Học phí --

VND 300,000 / buổi

VND 2,000,000 khi đăng kí cả khoá học 7 buổi. Vui lòng đăng kí qua đường link bên dưới và thanh toán học phí trước khi khoá học bắt đầu (19/05) nếu bạn đăng kí cả khoá học.

Link đăng kí: https://bit.ly/2JxrF6G

-- Thông tin khoá học --

Giảng viên: Patrick Macpherson

Nội dung từng buổi học: https://drive.google.com/…/1s0MuPFvS_3IwDfmnYb3M4-higS8p63gJ

Thời gian: 9:00 - 12:00 sáng thừ 7 hàng tuần từ ngày 19/05 đến 30/06

Địa điểm : tầng 4 toà nhà AGOhub số 12, Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

-- Thông tin thanh toán --

Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Hải

| Vietcombank | chi nhánh Hà Nội: 0021000383612

| TP bank | chi nhánh Nam Hà Nội: 01101266001

Nội dung: "wearedesign + Tên + SĐT”

Chúng tôi sẽ gửi lại tin nhắn hoặc mail xác nhận khi nhận được chuyển khoản.

Rất mong được gặp lại bạn tại khoá học we are design!

_______________

After the success of the demo class, AGOhub and instructor Patrick Macpherson would like to proudly introduce to you the we are design drawing and design course.

Unlike the previous demo class, which only provided a brief overview on drawing and design, this course focuses more in depth into fine drawing skills, creative thinking, and conceptual design skills that can be applied to any art and design discipline: fine art, architecture, interior design, product, graphic, fashion and more.

-- Tuition fee --

VND 300,000 / class

VND 2,000,000 when registering for the whole course (7 lessons). Please register using the link below and pay the tuition fee before the course begins (19/05) if you register for the whole course.

Registration link: https://bit.ly/2JxrF6G

-- Class details --

Intructor: Patrick Macpherson

Syllabus: https://drive.google.com/…/1s0MuPFvS_3IwDfmnYb3M4-higS8p63gJ

Time: 9am - 12pm every Saturday from 19/5 to 30/6/2018

Location: 4th floor, AGOhub 12 Hoa Ma street, Hai Ba Trung district, Ha Noi

-- Billing information --

Account holder: Nguyen Thanh Hai

| Vietcombank | Hanoi branch: 0021000383612

| TP bank | Hanoi branch: 01101266001

Content: "wearedesign + name + phone"

We will send you the message or confirmation email after receiving the transfer.

We look forward to seeing you in the we are design course.

Địa điểm
Tầng 4, AGOhub, 12 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thời gian
09:00 - 12:00
May 19, 2018
June 30, 2018

Subscribe to receive latest news from AGOhub.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Contact

AGOhub
No. 12 Hoa Ma Str., Hai Ba Trung Dist.,
Hanoi, Vietnam

(84) 90 123-8008,
info@agohub.com

For Job and Intern inquiries please write info@agohub.com

Copyright 2017 © AGOhub